Powiat birczański

Wykup lub regulacja

Wykup

Miejscowości, w których nastąpił wykup

Regulacja

Miejscowości, w których nastąpiła regulacja