Informacja rozszerzona

Prezentowane zestawienie jest wersją rozszerzoną najważniejszych informacji (podanych w bazie tabelarycznej) odnoszących
się do procesu wykupu lub regulacji służebności. Dopełnienie stanowi wiele danych administracyjnych, genealogicznych,
gospodarczych oraz niezwykle ciekawych faktów w obrębie relacji społecznych – w odniesieniu do każdej badanej miejscowości.

Skorzystaj z geograficznego wyboru powiatów na mapie Galicji lub bezpośrednio przejdź do alfabetycznego spisu.

Wybierz

z powiatu

(Stan administracyjny
Galicji z 1867 r.)

z mapy

(Podział administracyjny
Galicji z 1867 r.)

ze spisu

(Alfabetyczny wykaz
badanych miejscowości)

YouTube