Previous slide
Next slide

Ekonomia samborska

W oparciu o Geograficzne Systemy Informatyczne (QGIS) zobrazowano obszar ekonomii samborskiej w drugiej połowie XVIII w. Punktem odniesienia była mapa Carla Kumerera z połowy XIX w., która jako pierwsze zobrazowanie przestrzenne zawiera opisanie granic miejscowości katastralnych wytyczonych w czasie powstawania pierwszego katastru gruntowego (tzw. Metryki Józefińskiej) z lat 1785-1788. W sposób graficzny ukazano monarsze dobra stołowe Samborszczyzny z podziałem na klucze i krainy.

YouTube