Publikacje

Najważniejszą część wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego stanowią publikacje. 

Poniższa lista artykułów opublikowanych, złożonych do druku oraz planowanych odnosi się przede wszystkim do procesu wykupu i regulacji serwitutów w Galicji, konfliktów o prawa służebne oraz okoliczności powstawania lasów gminnych i wspólnot gruntowych. 

Opublikowane

1. Prawa służebne w Galicji. Formy praw i proces ich regulacji na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст, pod red. T. Kargola, B. Petryszak, K. Ślusarka, Lwów-Kraków 2018.

Złożone do druku

1. Funkcjonowanie i wykup praw służebnych miasta Leżajsk w XIX wieku (planowana publikacja – grudzień 2019)
II. Forms, functioning and influence of land and forest common rights on society and forest management in the feudal system of Austrian Galicia (planowana publikacja – grudzień 2019)
III. Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Bratkówki i Odrzykonia w XIX wieku
IV. Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku

W opracowaniu

I. W poszukiwaniu utraconych praw. Serwituty gruntowo-leśne w Galicji w XIX wieku. 
II. Socio-economic conflicts about law of easements during agrarian reforms in Austrian Galicia in 19th century.
III. Źródła do dziejów wykupu i regulacji serwitutów w Galicji w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie.