Geograficzne Systemy Informacyjne

Wyniki badań prezentowane są również przy użyciu Geograficznych Systemów Informacyjnych. Otwarte oprogramowanie QGIS to niewątpliwie nowoczesne narzędzie pozwalające atrakcyjnie zaprezentować wiele procesów historycznych związanych z wykupem i regulacją serwitutów w Galicji. 

Przy użyciu QGIS udało się sporządzić mapy zjawisk historycznych związanych z serwitutami, jak miejsca porozumień, sporów, najtrudniejszych konfliktów a także miejsca funkcjonowania lasów serwitutowych i powstania wspólnot gruntowych. 

Płaszczyzny prezentacji układów kartograficznych

Układy odwzorowań wektorowych, powstały w oparciu o atlas Królestwa Galicji i Lodomerii (Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina, Carl Kummerer Ritter von Kummersberg, 1855)

Obszar badawczy

Zakres terytorialny Galicji środkowej wskazany w projekcie

Proces wykupu i regulacji

Przebieg historycznego procesu wykupu
i regulacji służebności

Zjawiska historyczne

Zjawiska historyczne bezpośrednio związane z kwestią serwitutów w Galicji

YouTube