Zestawienie uproszczone

Bazę uproszczoną stanowi tabelaryczne zestawienie badanych miejscowości, w których doszło do wykupu lub regulacji służebności w II połowie XIX wieku. 
Zawiera najważniejsze informacje: strona uprawniona i formy praw serwitutowych obowiązujących w latach 1772-1848 roku, początek procesu wykupu lub regulacji,
uznane prawa podlegające wykupowi lub regulacji, konflikty, wartość i forma wykupu a także kwota pieniężna
lub powierzchnia przekazanego ekwiwalentu jako odszkodowania. Każde zestawienie poprzedzone jest możliwością wyboru tabeli – określającej miejscowości,
w których doszło do wykupu lub regulacji serwitutów. 

Wybierz

z powiatu

(Stan administracyjny
Galicji z 1867 r.)

z mapy

(Podział administracyjny
Galicji z 1867 r.)

YouTube