Serwituty w Galicji

Witaj na stronie poświęconej historycznym procesom związanym z konfliktami o serwituty w Galicji. Prezentowane tutaj wyniki badań są efektem realizacji projektu badawczego, pt. „Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej”, który jest finansowany z Narodowego Centrum Nauki i realizowany na Uniwersytecie Warszawskim. 

Chcesz wiedzieć czym były serwituty i jak ewoluowały na naszych czasów? Spójrz na krótki film po lewej stronie!
(nie zapomnij włączyć głośników)

Wiedza zawarta w źródle

Badania prowadzone w projekcie oparte są na solidnej podstawie źródłowej. Składają się na nią głównie rękopisy z zagraniczny i krajowych jednostek archiwalnych i bibliotecznych. Najcenniejsze dokumenty pochodzą z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Niezwykle bogaty zasób znajdujący się w zespole C.K. Namiestnictwo Galicyjskie składa się z rękopiśmiennych protokołów, przesłuchań świadków, inwentarzy majątkowych, spisów ludności, map i wiele innych cennych źródeł.

Wyniki i prezentacja badań

Łącząc klasyczne metody interpretacji źródeł historycznych z innowacyjnymi narzędziami prezentacji badań otrzymujemy wyjątkową i atrakcyjną kompozycję. Intuicyjny i łatwy dostęp oraz oryginalne wizualizacje – animacyjne, tabelaryczne, kartograficzne i tekstowe, pozwolą Ci odnaleźć wiele cennych informacji!

Geograficzne Systemy

Wyniki badań prezentowane są również przy użyciu Geograficznych Systemów Informacyjnych (QGIS). To niewątpliwie nowoczesne narzędzie pozwoliło atrakcyjnie zaprezentować wiele procesów historycznych  związanych z wykupem i regulacją serwitutów w Galicji. 

Przy użyciu QGIS udało się sporządzić mapy zjawisk historycznych związanych z serwitutami, jak miejsca porozumień, sporów, najtrudniejszych konfliktów a także miejsca funkcjonowania lasów serwitutowych i powstania wspólnot gruntowych.