Serwituty w Galicji

Witaj na stronie poświęconej historycznym procesom związanym z konfliktami o serwituty w Galicji. Prezentowane tutaj wyniki badań są efektem realizacji projektu badawczego, pt. „Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej”, który jest finansowany z Narodowego Centrum Nauki i realizowany na Uniwersytecie Warszawskim. 

Chcesz wiedzieć czym były serwituty i jak ewoluowały na naszych czasów? Spójrz na krótki film po lewej stronie!
(nie zapomnij włączyć głośników)

Wiedza zawarta w źródle

Badania prowadzone w projekcie oparte są na solidnej podstawie źródłowej. Składają się na nią głównie rękopisy z zagraniczny i krajowych jednostek archiwalnych i bibliotecznych. Najcenniejsze dokumenty pochodzą z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Niezwykle bogaty zasób znajdujący się w zespole C.K. Namiestnictwo Galicyjskie składa się z rękopiśmiennych protokołów, przesłuchań świadków, inwentarzy majątkowych, spisów ludności, map i wiele innych cennych źródeł.

Wyniki i prezentacja badań

Łącząc klasyczne metody interpretacji źródeł historycznych z innowacyjnymi narzędziami prezentacji badań otrzymujemy wyjątkową i atrakcyjną kompozycję. Intuicyjny i łatwy dostęp oraz oryginalne wizualizacje – animacyjne, tabelaryczne, kartograficzne i tekstowe, pozwolą Ci odnaleźć wiele cennych informacji!

Previous slide
Next slide

Geograficzne Systemy Informacyjne

Wyniki badań prezentowane są również przy użyciu systemu informacji geograficznej (GIS). To niewątpliwie nowoczesne narzędzie pozwoliło atrakcyjnie zaprezentować wiele procesów historycznych  związanych z wykupem i regulacją serwitutów w Galicji. 

Przy użyciu oprogramowania  QGIS udało się sporządzić mapy zjawisk historycznych związanych z serwitutami, jak miejsca porozumień, sporów, najtrudniejszych konfliktów a także miejsca funkcjonowania lasów serwitutowych i powstania wspólnot gruntowych. 

YouTube