Obszar badawczy

SONATINA 1 (2017-2020)
Temat badawczy pod względem zakresu terytorialnego celowo wprowadza termin „Galicja Środkowa”, ponieważ zmiany podziału terytorialnej uniemożliwiają odwołanie się do stałych jednostek.  W 1867 roku zlikwidowano cyrkuły i wprowadzono nowy dwustopniowy podział na gminy i powiaty, gdzie tych ostatnich utworzono 74. W związku z powyższym, zakres terytorialny odnosi się do miejscowości wchodzących w skład dwunastu powiatów z 1867 roku rzozowski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, łańcucki, mielecki, niski, pilzneński, ropczycki, rzeszowski, sanocki i tarnobrzeski), określonych mianem „Galicji Środkowej”.

SONATA 16 (2021-2024)
Kontynuacja badań obejmuje kolejne 16 powiatów politycznych z 1867 roku położonych na terenie Galicji zachodniej, tj. żywiecki, bialski, chrzanowski, wadowicki, krakowski, myślenicki, wielicki, nowotarski, limanowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, nowosądecki, grybowski i gorlicki.

Obszar badawczy

(ujęcie ogólne)
Obszar badawczy został zilustrowany w oparciu o mapę autorstwa Carla Kummerera z 1855 roku.
(Administrativ Karte von den königreichnen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern. , Seiner keiserlichen Hoheit dem durchlauchtigsten Erzherzog Carl Ludwig in tiefster Ehrfurch gewidmet von Carl Kummerer Ritter von Kummersberg k.k. Hauptmann.)

Zdigitalizowane arkusze połączono w jeden obraz rastrowy. Następnie w oprogramowaniu QGIS przeprowadzono kalibrację (układ Google Web Mercator) oraz wektoryzację mapy. Przyporządkowując każdą miejscowość do odpowiedniej jednostki podziału administracyjnego, wydzielono sieć powiatów
(74 jednostki) powstałych w 1867 roku.
W myśl reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1867 roku likwidacji uległy cyrkuły.
W ich miejsce powstały 74 powiaty, jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego.

Poniższa mapa obrazuje sieć powstałych powiatów, z wyróżnieniem obszaru badawczego
(zakres terytorialny ujęty w projektach SONATINA 1 (2017-2020) i SONATA 16 (2021-2024)
Powiaty w Galicji w 1867 roku, z wyróżnieniem obszaru badawczego i podziałem na gminy
(zakres terytorialny ujęty w projektach SONATINA 1 i SONATA 16)
Powiaty w Galicji w 1867 roku, z wyróżnieniem obszaru badawczego i podziałem na gminy
(zakres terytorialny ujęty w projektach SONATINA 1 i SONATA 16)

W tle mapa rastrowa Carla Kummerera
Powiaty w Galicji w 1867 roku, z wyróżnieniem obszaru badawczego i podziałem na gminy
(zakres terytorialny ujęty w projektach SONATINA 1 i SONATA 16)

W tle mapa rastrowa Carla Kummerera i współczesna mapa OpenStreetMap
Powiaty w Galicji w 1867 roku, z wyróżnieniem obszaru badawczego i podziałem na gminy
(zakres terytorialny ujęty w projektach SONATINA 1 i SONATA 16)


Mapa wektorowa z podziałem ogólnym

Szczegółowe ujęcie obszaru badawczego

Powiaty polityczne w 1867 roku
YouTube