Obszar badawczy

Temat badawczy pod względem zakresu terytorialnego celowo wprowadza termin „Galicja środkowa” ponieważ zmiany w administracji terytorialnej uniemożliwiają odwołanie się do stałych jednostek organizacji terytorialnej.  W 1867 roku zlikwidowano cyrkuły i wprowadzono nowy dwustopniowy podział na gminy i powiaty, gdzie tych ostatnich utworzono 74. W związku z powyższym, temat badawczy pod względem zasięgu terytorialnego odnosi się do miejscowości wchodzących w skład dwunastu powiatów z 1867 roku (brzozowski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, łańcucki, mielecki, niski, pilzneński, ropczycki, rzeszowski, sanocki i tarnobrzeski), określonych mianem „Galicji Środkowej”.

Wymierne wyniki realizacji projektu badawczego pozwoliły rozszerzyć obszar badawczy o kolejne 8 powiatów (dąbrowski, tarnowski, gorlicki, cieszanowski, jarosławski, przemyski, birczański, liski).

Szczegółowe ujęcie obszaru badawczego

Powiaty polityczne w 1867 roku