Wiedza zawarta w źródle

Badania prowadzone w projekcie oparte są na szerokiej i gruntownej podstawie źródłowej. Składają się na nią rękopisy
 z zagraniczny i krajowych jednostek archiwalnych i bibliotecznych oraz zasoby z instytucji niearchiwalnych i zbiorów cyfrowych.

Zasoby
zagraniczne

Zasoby
krajowe

Jednostki
niearchiwalne

Zbiory
cyfrowe

YouTube