Kontakt

Kierownik projektu badawczego
dr Joachim Popek

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej,
Pracownia Humanistyki Cyfrowej

Instytut Historii
Kolegium Nauk Humanistycznych 
Uniwersytet Rzeszowski
Al. T. Rejtana 16 c,
35-959 Rzeszów
Budynek A1 – 2 piętro – gabinet 219

Email: jpopek@ur.edu.pl
YouTube