Powiat jasielski
w 1867 roku

Ujęcie szczegołowe
YouTube