Obszar badawczy ekonomii samborskiej

Obszar badawczy

W oparciu o Geograficzne Systemy Informatyczne (QGIS) zobrazowano obszar ekonomii samborskiej w drugiej połowie XVIII w. Punktem odniesienia była mapa Carla Kumerera z połowy XIX w., która jako pierwsze zobrazowanie przestrzenne zawiera opisanie granic miejscowości katastralnych wytyczonych w czasie powstawania pierwszego katastru gruntowego (tzw. Metryki Józefińskiej) z lat 1785-1788. W sposób graficzny ukazano monarsze dobra stołowe Samborszczyzny z podziałem na klucze i krainy.
Prezentowane mapy powstały w ramach realizacji projektu o numerze UMO-2016/20/S/HS3/00560 („Ekonomia samborska w XVI-XVIII wieku. Przemiany w strukturze gospodarczej i społecznej dóbr”) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2016-2019.

Krainy

YouTube