Powiat tarnobrzeski
w 1867 roku

Ujęcie szczegołowe