Konflikty o serwituty
w Galicji w XIX wieku

Witaj na stronie poświęconej historycznym procesom związanym z konfliktami o serwituty w Galicji. Prezentowane tutaj wyniki badań są efektem projektu badawczego, pt. “Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej”, finansowany z Narodowego Centrum Nauki i realizowany na Uniwersytecie Warszawskim. 

Chcesz wiedzieć czym były serwituty i jak ewoluowały na naszych czasów? Kliknij poniżej!

Wiedza zawarta w źródle

 

Badania prowadzone w projekcie oparte są na solidnej podstawie źródłowej. Składają się na nią głównie rękopisy z zagraniczny i krajowych jednostek archiwalnych i bibliotecznych. Najcenniejsze dokumenty pochodzą z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Niezwykle bogaty zasób znajdujący się w zespole C.K. Namiestnictwo Galicyjskie składa się z rękopiśmiennych protokołów, przesłuchań świadków, inwentarzy majątkowych, spisów ludności, map i wiele innych cennych źródeł. 

 

Wyniki i prezentacja badań

DSC_0096
Uproszczona informacja

Tabelaryczne zestawienie wszystkich badanych miejscowości
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z procesem regulacji serwitutów

DSC_0106
Rozszerzona Informacja

Pełne wyniki badań. Charakterystyka procesów historycznych związanych
z wykupem i regulacją służebności
w każdej badanej miejscowości. Dane opisowe, genealogiczne, kartograficzne, statystyczne i wiele innych.

Odciski pieczętne

Zestawienie wybranych odcisków pieczętnych miast, gromad, gmin, parafii i innych.

Geograficzne Systemy

Nie zwlekaj! Już teraz możesz poznać wiele ważnych
i ciekawych procesów i zjawisk historycznych. 

Kliknij poniżej! 

Wyniki badań prezentowane są również przy użyciu Geograficznych Systemów Informacyjnych (QGIS).
To niewątpliwie nowoczesne narzędzie pozwoliło atrakcyjnie zaprezentować wiele procesów historycznych  związanych z wykupem i regulacją serwitutów w Galicji.

Krytyka, interpretacja rękopisów i odwzorowania historycznych map pozwoliły ukazać, jak wyglądał proces wykupu służebności na badanym obszarze w odniesieniu do wsi, miast i parafii. 

Przy użyciu QGIS udało się sporządzić mapy zjawisk historycznych związanych z serwitutami, jak miejsca porozumień, sporów, najtrudniejszych konfliktów a także miejsca funkcjonowania lasów serwitutowych i powstania wspólnot gruntowych.