W poszukiwaniu utraconych praw
Serwituty w Galicji

Realizacja projektu badawczego „Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarcze w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku” w ramach konkursu SONATA 16 o nr 2020/39/D/HS3/01298 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

© 2020-2022 Joachim Popek. All rights reserved |

Finansowanie

Realizacja

Realizacja projektu badawczego „Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej”
w ramach konkursu SONATINA 1 o nr 2017/24/C/HS3/00129
 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

© 2017-2020 Joachim Popek. All rights reserved |

Finansowanie

Realizacja

YouTube